25.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

25.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ