25.05.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ