11.12.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ