22.12.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

22.12.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ