13.09.2016 – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ