27.09.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ