27.09.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

27.09.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ