02.08.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Οικονομικών πατήστε εδώ