02.08.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

02.08.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Οικονομικών πατήστε εδώ