06.09.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ