29.09.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ