29.09.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

29.09.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ