22.11.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ