02.02.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ