29.03.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ