ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΥΑΣ

Για να δείτε την αναφορα πατήστε εδώ