ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΡΥΑΣ

Για να δείτε την αναφορά πατήστε εδώ