ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)

Για να δείτε την αναφορά πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ