ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)