ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

Για να δείτε την αναφορά πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ