20.06.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι1 ΚΑΙ Ι2

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ