20.12.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ «ΣΚΟΥΠΑ»

20.12.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ; ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ «ΣΚΟΥΠΑ»

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ