14.11.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ