15.10.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΚΟΡΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΔΙΟΥ

Για να δείτε την ερώτηση του βουλευτή πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις απο το:

1.Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού πατήστε εδώ

2.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πατήστε εδώ