19.11.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

19.11.2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

1) το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πατήστε εδώ

2) το Υπουργειο Οικονομικών πατέστε εδώ