11.12.2015 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΔΙΚΩΣ ΕΚΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ