21.01.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΧΑΙΔΕΜΕΜΑ» ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

21.01.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΧΑΙΔΕΜΕΜΑ» ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Για να δείτε τηνν ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Δικαιοσύνης πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Εσωτερικών πατήστε εδώ
  3. το Υπουργείο Επικρατείας πατήστε εδώ
  4. το Υπουργείο Οικονομικών πατήστε εδώ