25.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ή ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 2601/1998 ΚΑΙ 3299/2004

25.02.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ή ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 2601/1998 ΚΑΙ 3299/2004

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ