Συμμετοχή στην παρουσίαση βιβλίου «Λευκάδας Πετράδια»