22.03.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ