22.03.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥπΑΑΤ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΟΝΟΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

22.03.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥπΑΑΤ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΩΟΝΟΣΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ