15.10.2015 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

15.10.2015 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Επικρατείας πατήστε εδώ