02.09.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

02.09.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Εσωτερικών πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων πατήστε εδώ
  3.  το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού πατήστε εδώ
  4.  το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας πατήστε εδώ
  5. το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης πατήστε εδώ