27.09.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

27.09.2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Οικονομικών πατήστε εδώ