10.10.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΟΛΙΓΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

10.10.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΟΛΙΓΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ