26.10.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΚΑΦΕ

26.10.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΚΑΦΕ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις απαντήσεις από:

  1. το Υπουργείο Οικονομικών πατήστε εδώ
  2. το Υπουργείο Οικονομίας πατήστε εδώ