02.11.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

02.11.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ