07.12.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΩΝ