20.12.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Η ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

20.12.2016 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Η ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ