30.01.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ