01.02.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ