14.02.2017 ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ