14.03.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ