ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΥΑΣ

Για να δείτε την αναφορα πατήστε εδώ