ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για να δείτε την αναφορά πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ