ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

Για να δείτε την αναφορά πατήστε εδώ

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ