ΟΜΙΛΙΑ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016