ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τοποθέτηση Θανάση Καββαδά επι της τροπολογίας του Υπουργού Παιδείας για τις εισαγωγικές εξετάσεις μαθητών Γ’ Λυκείου σε Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. το 2016 λόγω σεισμού.

Για να δείτε την τοπόθετηση πατήστε εδώ