31.05.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

31.05.2017 ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Για να δείτε την ερώτηση πατήστε εδώ