10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 10ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τόνισα και στην ομιλία μου η επόμενη μέρα του συνεδρίου «πρέπει να μας βρει όλους μαζί ενωμένους σαν μια γροθιά και έτοιμους να βγάλουμε την χώρα από τα αδιέξοδα».